Τι είναι το Crossfit

To CrossFit είναι συνεχώς εναλλασσόμενες, λειτουργικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε υψηλή ένταση. Όλα τα προγράμματα του Crossfit βασίζονται σε λειτουργικές ασκήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα καλύτερα στοιχεία γυμναστικής με το βάρος του σώματος, άρση βαρών, τρέξιμο, εργόμετρο και πολλές άλλες. Οι παραπάνω ασκήσεις αποτελούν και τον πυρήνα των κινήσεων που κάνουμε στην καθημερινότητα μας. Βοηθάνε στο να μετακινήσουμε το μεγαλύτερο δυνατόν φορτίο σε όσο μεγαλύτερη απόσταση έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε το μέγεθος της άσκησης στο μικρότερο δυνατόν χρόνο. Η ένταση αποτελεί το κλειδί για τα αποτελέσματα και μετριέται ως το μέγεθος του φορτίου διαιρεμένου με το χρόνο ή την ισχύ. Συνεπώς, όσο περισσότερη το φορτίο σε λιγότερο χρόνο ή περισσότερη η ισχύς ,τόσο μεγαλύτερη και η ένταση. Προσθέτοντας και την παράμετρο της εναλλασσόμενης προπόνησης, οι λειτουργικές άσκησης και η ένταση οδηγούν σε φοβερά αποτελέσματα!

Ο στόχος

Ο βασικός στόχος του Crossfit είναι να σφυρηλατήσει ένα ευρύ, γενικό και περιεκτικό μείγμα εκγύμνασης υποστηριζόμενο από μετρήσιμα, αισθητά και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους αθλητές για οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα – όχι μόνο για το άγνωστο αλλά και για το απρόβλεπτο. Η εξειδίκευσή μας είναι να μην εξειδικευόμαστε!

Μετρούμενα αποτελέσματα

Βασικό στοιχείο της άσκησης Crossfit είναι τα δεδομένα της προπόνησής μας. Με τη χρήση ασπροπινάκων ως πίνακες κατάταξης , καταγράφοντας τα σκορ και τα ρεκόρ των αθλητών, χρησιμοποιώντας το ρολόι και καθορίζοντας τους κανόνες και τα πρότυπα για την εκτέλεση της κάθε άσκησης, δεν προσδίδουμε κίνητρο μόνο για πρωτοφανή αποτελέσματα αλλά εξάγουμε και σχετικές αλλά και απόλυτες μετρήσεις για κάθε workout!

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com