• 31Οκτ
  0 Comments
  WoD 1.11.17

  WoD 1.11.17

  CARDIORESPIRATORY  ENDURANCE LEVEL 2 + LEVEL 1 Part a.-19min For total reps Tabata Row/ski/ab(kcals) or kb sdlhp 24/16kg or run 100m(count nothing,just run the distance in the 20″cap) x 8 sets (4min) 1min rest Tabata Box Jump Overs x 8sets (4min) 1min rest Tabata T2R x 8sets (4min) 1min rest Tabata Burpees x 8sets (4min)

 • 30Οκτ
  0 Comments
  WoD 31.10.17

  WoD 31.10.17

  STRENGTH DAY LEVEL 2 Part a. – 34:30min Complete 3 rounds – 18min Work Every 1:30 0-1:30 : 3 Front Squat @ try to reach fast your 81-85% and work at this load. At the last round/last set go AMAP (As Many As Possible ) 1:30-3:00 : 3 Front Squat 3:00-4:30 : AMAP of Strict

 • 29Οκτ
  0 Comments
  WoD 30.10.17

  WoD 30.10.17

  Coaching Point: TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΓΑΚΥΚΛΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ,  ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΙΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΦΡΕΣΚΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. #TRAIN SMART , #STICK TO THE PLAN , #GET RESULTS   CARDIORESPIRATORY ENDURANCE DAY Part a.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com