Προσοχή απο τις 14:30 μέχρι και τις 20:30 τα τμήματα ξεκινάνε στις :30! Παρακαλούμε πολύ να τηρείτε τα ωράρια!

Πρόγραμμα Καλοκαιριού

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 - 10.00 Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Hiit10.00 - 11.00Trx10.00 - 11.00

Bosu10.00 - 11.00
Indoor Cycling10.00 - 10.00

Bosu10.00 - 11.00
Hiit10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30

Bosu16.30 - 17.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Indoor Rowing17.30 - 18.30

Indoor Cycling18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Trx19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30

Hiit16.30 - 17.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Indoor Rowing17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Bosu18.30 - 19.30

Indoor Cycling19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30

Trx16.30 - 17.30

Indoor Cycling17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Bosu18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Trx17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Indoor Cycling18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Hiit19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Indoor Rowing17.30 - 18.30

Indoor Cycling18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Trx19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Bosu19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
10.00 - 11.00 Indoor Cycling10.00 - 10.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Indoor Cycling17.30 - 18.30
18.00 - 19.00 Indoor Cycling18.30 - 19.30Indoor Cycling18.30 - 19.30Indoor Cycling18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 Indoor Cycling19.30 - 20.30
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
10.00 - 11.00 Trx10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Trx16.30 - 17.30
17.00 - 18.00 Trx17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Trx19.30 - 20.30Trx19.30 - 20.30
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 - 10.00 Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00Crossfit (Level 1 + Level 2)09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)14.30 - 15.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)15.30 - 16.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
Crossfit (Level 1 + Level 2)17.30 - 18.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)18.30 - 19.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)19.30 - 20.30

Crossfit (Level 1 + Level 2)20.30 - 21.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
17.00 - 18.00 Indoor Rowing17.30 - 18.30Indoor Rowing17.30 - 18.30Indoor Rowing17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
Click on the class name to get additional info
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
Click on the class name to get additional info
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
10.00 - 11.00 Hiit10.00 - 11.00Hiit10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Hiit16.30 - 17.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Hiit19.30 - 20.30
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
10.00 - 11.00 Bosu10.00 - 11.00Bosu10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Bosu16.30 - 17.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Bosu18.30 - 19.30Bosu18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 Bosu19.30 - 20.30
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com